ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ

အာဏာရှင်အဆုံးသတ်နိဂုံး ( The End of Dictatorship- EOD)
EOD အသိအမှတ်ပြု အစု ရှယ်ယာကိုယ်စားလှယ် - EOD099
NUG Representative Office (Australia)

  1. You fill out the form below
    • The agent will email you the “Order ID“, “Payment Amount” and “Banking Details” for payment
    • The agent will email/SMS your “Payment Receipt” once the payment is received
  2. Share Certificate in English & Myanmar will be emailed within 1 week of the Share Order.

Disclaimer

အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၏ အစုရှယ်ယာ ကို ဝယ်ယူအားပေးခြင်းအတွက် အထူးကျေးဇူးတင်ပါသည်။ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၏ သြစတြေးလျနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကိုယ်စားလှယ်ရုံးနှင့် ၎င်း၏ မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ ဖြစ်သည့် CRPH/NUG Support Groups နှင့် Burmese Community Development Collaboration (BCDC) တို့သည် ဤ အစုရှယ်ယာ ရောင်းချသည့် အဆင့်တွင် အခြားကိုယ်စားလှယ်များနည်းတူ စေတနာ့ဝန်ထမ်း ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးနေကြသူများအားလုံးသည် ဤရောင်းချပေးခြင်းမှ ကော်မရှင် သို့မဟုတ် အလားတူ အကျိုးအမြတ် ရယူခြင်း မရှိပါ။ ဝယ်ယူပြီးစီးသည့် နောက်ပိုင်းတွင် ဝယ်ယူသူများအနေဖြင့် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ အစုရှယ်ယာ ရောင်းချရေးအဖွဲ့ EOD အဖွဲ့၏ ဝယ်ယူသူများအပေါ် ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် [email protected] နှင့် ဆက်သွယ်ပြီး သိလိုသည်များကို ဆက်လက် မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

Special thanks to you for purchasing the EOD Shares. The National Unity Government’s Representative Office in Australia and its partners organisations – CRPH/NUG Support Group (Australia) and the Burmese Community Development Collaboration (BCDC) are volunteering like other agents during the sale process of the EOD Shares. All volunteers and related organisations do not receive any commissions of any kind. After completion of the purchase, all buyers are able to contact the EOD team directly at [email protected] for after sale matters.